تبلیغات
***عصای سفید*** - شعر خط بریل

شعر خط بریل

برای یادگیری نقطه های بریل یک شعر کوچولو ابداع کردیم....

هر سلول از بریل دارای دو ردیف است و هر ردیف دارای سه نقطه ...

برای خواندن نقطه 1 بالا سمت چپ قرار می گیره و نقطق دو وسط سمت چپ و نقطه سه پایین سمت چپ

نقطه چهار بالا سمت راست و، نقطه پنج وسط سمت راست و شش پایین سمت راست ....

و بچه ها باید بدونن در کنار نقطه یک کدوم نقطه س و ....

این شعر هم برای تسهیل امر یادگیری جایگاه نقطه های بریل است

یک کنارش چهاره / عید تو فصل بهاره

دو کنارش پنجه / کاهو دوست نارنجه

سه کنارش ششه / جیبم پر از کشمشه

و جالب اینجاست که بچه ها قسمت های خوراکی رو بهتر از قسمتهای بریلی یادگرفتن ...

نظریادتون نرهلوح[ سه شنبه 3 بهمن 1391 ] [ 09:48 ق.ظ ] [ sadaf k ]

کد های زیبا سازی

کد های زیبا سازی

قالب وبلاگ


کد متحرک سازی عنوان وب

  • لیزر
  • لیزر حرارتی
  • تبلیغات اینترنتی